GDPR

Politica de confidențialitate

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecţia datelor’’, în continuare ,,GDPR”) și ale legislaţiei naţionale relevante în materia protecţiei datelor cu caracter personal. 

1. CINE SUNTEM NOI?

ASOCIAȚIA ZENEZIA , este o asociație de voluntari, dedicată voluntarilor activi și pasionați de experiențe și provocări noi. 

2. DESPRE ZENEZIA

Datele noastre de contact sunt:
Adresa sediului: str. Echinocțiului, Nr. 22 – C7, judeţ Ilfov
Adresă de e-mail: evenimente@zenezia.ro 

3. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSOANAL?

Asociația, în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale voluntarilor care aplică pentru evenimentele disponibile, angajaţilor, clienţilor persoane fizice, reprezentanţilor clienţilor persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacţionează cu Asociația și/sau sunt antrenate în relaţii contractuale cu acesta.

Datele cu caracter personal sunt:

 • prelucrate în mod legal, echitabil și transparent faţă de persoana vizată;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și actualizate în termen;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
4. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

În vederea colaborării cu terțe persoane, prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, e-mail, număr de telefon, CNP, adresă, marimea tricoului, IP și, după caz, alte date dacă sunt lăsate la iniţiativa persoanei vizate la secţiunea „Dacă ai întrebări, le poți lăsa mai jos, iar noi vom reveni cu un răspuns”.

Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locaţia, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, reţeaua de internet, dispozitivul utilizat. 

Prin completarea oricărui formular, te abonezi la newsletter-ul nostru despre evenimentele viitoare și ne asigurăm că aveţi la dispoziţie o opţiune simplă aflată în mail de a vă dezabona în orice moment.

5. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 • contactării cu detalii despre eveniment;
 • încheierii și executării diferitelor contracte, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale care ne revin;
 • în baza consimţământului oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 • în scopul intereselor legitime urmărite de Asociație (ex. adoptarea de măsuri de protecţie și securitate a angajaţilor noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Asociației în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).
6. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menţionate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege. 

7. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terţ, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepţia:

 • Autorităţilor și instituţiilor publice – când există o obligaţie legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Asociației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 • Partenerilor contractuali sau colaboratorilor
 • Oricărui terţ – dacă v-aţi dat consimţământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situaţie și respectivele date.
8. CE MĂSURI DE PROTECŢIE ȘI GARANŢII LUĂM?

Asociația implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecţie a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecţiei datelor cu caracter personal.

9. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecţia datelor: 

 • Dreptul la informare;
 • Dreptul la acces;
 • Dreptul la interventie;
 • Dreptul la opozitie;
 • Dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 • Dreptul de restrictionare;
 • Dreptul de a fi sters;
 • Dreptul de a va adresa Autoritatii de Supraveghere si justitiei

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteţi contacta prin e-mail la adresa: evenimente@zenezia.ro, prin poștă sau curier la adresa: str. Echinocțiului, Nr. 22 – C7, judeţ Ilfov

Ești gata de un eveniment supercharged?